Historie

 • 2017 Fúze společností GLOBAL SYSTEMS, a.s., NOVUM, spol. s r.o., NOVUM EUROPE, s.r.o.

 • 2013 Pokračoval intenzivní vývoj systému GS-TRAIN a v září byl systém úspěšně nasazen ve vlacích společnosti Arriva na trati Praha - Kralupy. Byla dokončena velmi úspěšná implementace systému GS5 pro řetězec masných prodejen společnosti MP Krásno a Řeznictví H+H. Byla dokončena podpora maloobchodního prodeje prostřednictvím mobilních terminálů. Mobilní prodej v kombinaci se zpracováním internetových objednávek byl nasazen v prodejní řetězci Žabka. Ve druhé polovině roku byla zahájena příprava na realizaci samostatného modulu systému GS5 určeného pro expedici a případně i sledování výroby váženého zboží s podporou průmyslových vážících zařízení. Nasazení produktu GS-PROVIDER bylo rozšířeno na další produkt společnosti SECAR-Sherlog MAX.

 • 2012 Systém GS-PROVIDER byl ve společnosti SECAR BOHEMIA úspěšně provozně nasazen pro organizaci prodeje a podpory zákazníků nového produktu Sherlog -vision. Prostřednictvím našeho partnera, společnosti Retail Adventures, jsme získali zakázku na realizaci systému prodeje jízdenek a sledování provozu vlaků pro společnost Arriva vlaky. Nový systém dostal název GS-TRAIN. Vývoj první etapy projektu byl zakončen úspěšnými akceptačními testy. Začátkem roku se ve společnosti Retail Adventures rozpadl vývojový tým a společnost Global Systems převzala podporu a další vývoj informačního systému pro podporu prodeje pohonných hmot FuelOmat.

 • 2011 Společnost TESCO odkoupila od skupiny PENTA řetězec Žabka a rozhodla se ponechat pro jeho řízení systém GS-STORE®. Společnost Global Systems se tak stala dodavatelem společnosti TESCO.Společnost Puntanela se rozhodla, že bude svoje problémy s klesající tržbou řešit tím, že nepřevezme již nainstalovaný a provozovaný modul E-Shopu. Na základě takto mimořádně neseriozního jednání byla se společností Puntanela ukončena spolupráce. Byla zahájena spolupráce se společností SECAR BOHEMIA s cílem vybudovat informační systém pro podporu prodeje služeb poskytovaných externími technologickými systémy. Mělo by se jednat o koncept použitelný i pro jiné dodavatele služeb. Proto pro něj byl zvolen název GS-PROVIDER. Pro realizaci nového systému byla vybrána i nová technologie umožňující spouštět klienty nového systému v okně internetového prohlížeče.

 • 2010 Společnost se stala značkovou servisní organizací pro servery Supermicro. Jedná se o další využití servisní infrastruktury budované mnoho let pro podporu obchodních systémů. V oblasti vývoje SW probíhal intenzivní vývoj ON-LINE nadstavby prodejního systému GS-STORE®, zahrnující zákaznický CRM modul a modul internetového prodeje (E-SHOP a prodej podle objednávky z prodejen integrovaný se systémem GS5). Hospodářský výsledek společnosti byl negativně ovlivněn neočekávaným přerušením deklarované expanze společnosti Žabka.

 • 2009 V počátku roku byla společnost silně zasažena hospodářskou krizí. Bylo nutno přikročit k významným úsporným opatřením a byl redukován počet zaměstnanců. Systém GS5 byl doplněn o modul evidence a párování faktur a modul umožňující zákazníkům platit na pokladnách složenky a převádět hotové peníze na bankovní účty. V závěru roku došlo k první instalaci inteligentního kontrolního systému umožňujícího pořizovat videodokumentaci rizikových událostí na prodejnách vybavených systémem GS5. Počet prodejen Žabka dosáhl první stovky. Byla podepsána smlouva se společností BALA na dodávky systémů GS5 na její maloobchodní prodejny. Byla podepsána partnerská smlouva se společností ASSEC SOLUTIONS , dodavatelem ERP systému HELIOS o spolupráci při dodávkách systémů zahrnujících maloobchodní sítě.

 • 2008 Droxi,a.s. provozující více než 100 prodejen pod systémem GS3 byla prodána společnosti Schlecker provozující po celé Evropě více než 20 000 prodejen. Společnost tak ztrácí dalšího významného zákazníka. Současně však byla podepsána smlouva na dodávky systému GS5 pro nově založenou společnost Žabka se záměrem vybudovat v ČR síť s několika stovkami prodejen.

 • 2007 Systém GS-STORE® (GS5) byl rozšířen o podporu sledování barev a velikostí zboží a byl nasazen v oblasti textilu. Polsko se stalo první zemí mimo ČR, kde počet instalací (GS4) překročil 100. Zhruba ve stejné době dosáhl první stovky počet instalací GS - 5 v ČR.

 • 2006 První instalace systému GS4 v Bulharsku. Zahájení rutinní implementace systémů GS5. První nasazení systému GS5 pro velkoobchod.

 • 2005 Zahájení rutinních instalací systému GS5 na supermarketech Julius Meinl. Instalace rozsáhlého bezpečnostního řešení pro pojišťovnu UNIQA. Vzhledem celkovému přechodu na vzdálenou podporu instalovaných informačních systémů byla zrušena servisní pobočka v Brně. První instalace systému GS4 v Rumunsku. Na podzim opouští ČR Julius Meinl. Společnost tím ztrácí významného zákazníka.

 • 2004 Plošná rekonstrukce všech prodejen řetězce Droxi a realizace základů věrnostního systému. První pilotní instalace nového systému GS5 na supermarketu Julius Meinl Implementace prvního většího bezpečnostního řešení pro Městskou policii Praha.

 • 2003 Zahájen vývoj nové generace systému G-STORE® verze 5 v prostředí DOT.Net. V souvislosti s tím byl významně posílen vývojový tým a vzniklo analytické oddělení.

 • 2002 Změna vnitřní struktury společnosti, převzetí vedení projektů od společnosti SAS a utlumení činnosti dceřiné společnosti SAS. Implementace systému GS3 pro řetězec FOTOLAB Slovensko. Plošná instalace systému GS3 pro franšízový řetězec drogerií Teta. Zahájení budování obchodního oddělení a navázání partnerství se společností Symantec. Rutinní instalace systémů GS4 pro Kaufland Polsko a Kaufland Chorvatsko. Zahájení projektu věrnostního systému společnosti Česká spořitelna, a.s.

 • 2001 Intenzivní vývoj systému GS-4. První instalace GS4 v Polsku a Chorvatsku pro společnost Kaufland. Vývoj modifikace systému GS3 pro franšízové řetězce. Díky intenzivní orientaci na vývoj finančně velmi slabý rok.

 • 2000 Základní jmění společnosti bylo navýšeno z vlastních zdrojů (z nerozděleného zisku minulých let) na 13 360 000,- Kč. Byla zahájen expanze na Slovensko a to jednak instalacemi řetězce Droxi a prvními instalacemi pro společnost Kaufland. Počet informačních kiosků věrnostního systému BON! dosáhl 70. Na základě zkušeností se systémem BON byl zahájen vývoj nové generace víceúčelového veřejného informačního systému IfnoNET/Infomat.

 • 1999 Zahájeno budování celostátní sítě elektronických informačních kiosků věrnostního systému BON! Počet obchodních míst systému přesáhl do konce roku 30 a počet registrovaných zákazníků se přiblížil 300 000

 • 1998 Prvních osm instalací GS-STORE® v Polsku. Založena společnost NGS jako servisní a prodejní organizace pro Polskou republiku. Společnost Kaufland zaujala podpora přenosných terminálů pro kontrolu dodávek, která byla součástí systému na Kladně. Je implementována specializovaná aplikace pro podporu přenosných terminálů se snímači čárového kódu pro příjem zboží spolupracující se systémem SAP R3.

 • 1997 Pokračuje rozvoj systému verze 3 od další funkce (automatická kontrola obchodních podmínek, plánování cenových změn, statistiky,..). Společnost Julius Meinl předala GS oficiální uznání "Za spolupráci při expanzi na českém trhu". Společnost FAMILA odchází z ČR. Hypermarket na Kladně získává společnost Kaufland, která instaluje svůj vlastní systém.

 • 1996 Ve snaze o zvýšení důvěryhodnosti společnosti bylo navýšeno základní jmění společnosti na 3,34 mil Kč. Rozvoj společnosti se soustředil na vybudování fungujícího celorepublikového servisu s odezvou do dvou hodin kdekoliv v ČR. Byla založena servisní pobočka společnosti v Ostravě. Systém GS-STORE® instalován na dalších dvou celo republikových obchodních řetězcích - REMA 1000 a DROXI. Byla provedena první instalace obchodní jednotky formátu hypermarketu (FAMILA Kladno).

 • 1995 Byl zahájen vývoj nové generace systému později známého pod označením "GS-STORE® v3", výrazně orientovaného na centrální řízení rozsáhlých obchodních řetězců. Z závěru roku proběhla první instalace verze 3 na centrální sklad a velkoobchod společnosti Julius Meinl v Brně Vzhledem k rostoucímu počtu instalací v Brně a na Moravě byla založena pobočka společnosti v Brně. Mimo společnosti Pronto Plus se uživatelem systému GS-STORE® stal i druhý hlavní obchodní řetězec v ČR - Potraviny Vít.

 • 1994 S rostoucím počtem instalací dostal maloobchodní informační systém i svůj obchodní název GS-STORE® a stal se hlavním produktem a hlavním obchodním programem společnosti. Společnost GLOBAL SYSTEMS se hned od prvních zakázek stavěla do role konzultanta a partnera strategického řešení, které zákazníkovi umožňuje získat technologický náskok v konkurenčním prostředí. S tím souvisí i první instalace účetního programu GS-účetní® - jedna z prvních implementací účetního SW v prostředí Windows. Klíčovou událostí roku bylo získání zakázky a spuštění systému GS-STORE® na první prodejně obchodního řetězce Julius Meinl.

 • 1993 Byla zahájena dlouhodobá spolupráce se společností NOVUM, spol. s r.o.. Pro zprůhlednění spolupráce obou společností na společných projektech byla založena společnost Supermarket Automation Systems, spol. s.r.o., Jejím úkolem bylo vystupovat v roli generálního dodavatele pro technologického vybavení obchodů, obchodních domů a supermarketů "na klíč" pro všechny společné projekty. Pro společnost Pronto Plus byl nainstalován druhý velký prodejní systém - Staroměstská tržnice Praha.

 • 1992 Byla vyvinuta první verze systému GS-STORE®, určeného pro podporu maloobchodního prodeje pomocí čárových kódů. Systém byl nasazen v prvním supermarketu společnosti Pronto Plus, v pražské Smíchovské tržnici. V době zahájení provozu se jednalo o největší prodejní systém s plným využitím čárových kódů v republice a jediný, který řešil nejen vlastní prodej ale současně i komplexně celou problematiku oběhu zboží.

 • 1991 Založení společnosti GLOBAL SYSTEMS, a.s. Počáteční kapitál činil 2,4 mil. Kč a jeho podstatná část pocházela z Belgie. Záměrem zakladatelů bylo obchodování s výpočetní technikou a vývoj softwaru na zakázku. V květnu zvítězila nová společnost v konkurzu na dodávku nového ekonomického informačního systému, pro tehdejší obchodní dům MÁJ (nyní TESCO). Tím byla zahájena cesta specializace na prodejní a informační systémy pro obchodní organizace.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace