loajalita - bonus - věrnost - sounáležitost

Využití informačního systému pro analýzu chování zákazníků a pro podporu jejich věrnosti danému obchodníkovi (řetězci) je logickým pokračováním provozu maloobchodního systému.

Některé základní prostředky pro práci se zákazníky jsou sice již součástí maloobchodního systému GS-STORE®, ale skutečné věrnostní systémy byly v minulosti budovány jako individuální zákaznické řešení. Takto byl v minulosti realizován např. systém PanBon společnosti Julius Meinl.

Z něho pak byl odvozen systém GS- Bonus jako soustava programových modulů na jejichž základě je možno realizovat individuální věrnostní systémy pro velké zákazníky. Propojení s prodejním systémem GS-STORE® přitom není podmínkou. Největší provozovanou aplikací SW GS-BONUS je věrnostní systém České spořitelny, a.s. známý jako BONUS PROGRAM.

Jádrem systému GS-BONUS je podpora vedení bodových kont zákazníků, na kterých lze akumulovat body, za uživatelem systému podporované chování a ze kterých pak může zákazník čerpat podporované výhody (odměny). Systém GS-BONUS zahrnuje i řadu vstupních kanálů jak evidovat a hodnotit chování zákazníků (přímý vstup pokladního systému a různé typy agregovaných datových vstupů ) řadu kanálů umožňujících zákazníkům přístup k nastřádaným věrnostním bodům a jejich využití pro čerpání výhod.

GS-VS

Zkušenosti se systémem GS-BONUS byly shrnuty do odlehčeného systému GS-VS, který je určen k tomu, aby poskytoval všem provozovatelům maloobchodního systému GS-5, flexibilní a levný prostředek pro budování vlastních věrnostních systémů.

GS-VS se skládá ze dvou hlavních komponent:

  • zákaznické databáze a

  • modulu vedení zákaznických kont

Zákaznická databáze umožňuje ukládat záznamy registrovaných zákazníků a evidovat jejich nákupní aktivity a veškeré kontakty s nimi (mailing, telefonní kontakty, ..). Pokud se zákazník identifikuje při nákupu např. použitím karty, zaznamená se jeho nákup automaticky do historie jeho nákupní aktivity ve věrnostním systému. Zákazníky je možno seskupovat do segmentů a definovat pro ně různé výhody, které pak pokladní systém automaticky provede. Věrnostní systém dále umožňuje zákazníky hromadně nebo individuálně oslovovat prostřednictvím mailu nebo SMS. Jednou z možností oslovení je i zpráva, která se zákazníkovi automaticky vytiskne na účtenku. Zákaznická databáze slouží i k záznamu zákazníků registrovaných na E-SHOPu a může být využívána i bez modulu vedení zákaznických kont.

Vedení zákaznických kont je modul, který umožňuje přiřadit každému zákazníkovi jedno nebo více kont na která se podle nastavených pravidel kumulují body, slevy nebo peníze na základě chování zákazníka. Tak například se na konto zákazníka může připočítat určité procento z hodnoty každého nákupu jako sleva využitelná při příštím nákupu.


Nejdůležitější vlastnosti:

  • Vedení nezávislých zákaznických kont, jak personalizovaných, tak bez personalizace

  • Nezávislé vytváření věrnostních pravidel

  • Přímá vazba na pokladny s možností informací jak pro pokladní, tak pro klienta

  • Možnost shromažďování informací o chování klientů

  • Možnost tvorby klubů a přechodů mezi jednotlivými kluby

Věrnostní programy Vám pomohou motivovat zákazníka k věrnosti a loajalitě.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace